Kontrast

Wielkość
tekstu:

Eco-Match 2016 – Spotkania Kooperacyjne podczas targów Pol-Eco-System, 13 października 2016, Poznań

Termin: 26 lipca 2016
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Poznańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, zapraszają na międzynarodowe spotkania biznesowe przedsiębiorców i specjalistów działających w obszarach: •    woda, ścieki •    odpady, recykling •    energia, energia odnawialna •    powietrze, hałas, wibracje •    rewitalizacja, rekultywacja •    aparatura kontrolno-pomiarowa •    systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego •    […]

Czytaj całość

Konsultacje publiczne na temat wzajemnego uznawania

Termin: 21 lipca 2016
Kategoria: Aktualności

Konsultacje publiczne na temat ewentualnej rewizji rozporządzenia (WE) nr 764/2008 w sprawie wzajemnego uznawania. Co to jest zasada wzajemnego uznawania? Jeśli przedsiębiorstwo sprzedaje legalnie produkt w jednym państwie członkowskim, powinno móc sprzedawać go w innych państwach członkowskich bez dostosowywania go do przepisów krajowych tego państwa członkowskiego, nawet jeśli nie istnieją wspólne europejskie przepisy dotyczące sposobu, […]

Czytaj całość

Blisko 40 000,00 PLN bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy!!!

Termin: 20 lipca 2016
Kategoria: Aktualności

Szanowni  Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Kierunek – przedsiębiorczość”, którego realizatorem jest Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wlkp. Celem projektu jest pomoc szkoleniowo – doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą w wieku powyżej 29 roku życia, które są bezrobotne i bierne zawodowo. Termin rozpoczęcia – sierpień 2016 […]

Czytaj całość

Konsultacje społeczne – paszport dot. świadczenia usług w sektorze budownictwa

Termin: 15 lipca 2016
Kategoria: Aktualności

Konsultacje społeczne na temat „Wniosku w sprawie wprowadzenia paszportu dotyczącego świadczenia usług oraz ograniczenia barier regulacyjnych w sektorach budownictwa i usług biznesowych”. Wprowadzenie W strategii jednolitego rynku zapowiedziano szereg działań mających na celu dalszy rozwój jednolitego rynku usług. Niniejsze konsultacje społeczne będą dotyczyły szczególnie następujących powiązanych działań: – inicjatywy wprowadzającej paszport dotyczący świadczenia usług w […]

Czytaj całość

Giełda kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD,
27 września 2016 r., Poznań

Termin: 4 lipca 2016
Kategoria: Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 27 września 2016 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu. Dla kogo przeznaczone są spotkania? Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających […]

Czytaj całość

Giełda kooperacyjna, 20 września 2016, Kolonia (Niemcy)

Termin: 1 lipca 2016
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo, Konsultant Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH i Enterprise Europe Network zaprasza 20 września br. na giełdę kooperacyjną. Wydarzenie jest dedykowane współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020. Projekt jest skierowany do instytutów naukowo-badawczych i firm z następujących […]

Czytaj całość

Jeremie
Krajowy System Usług
Enterprise Europe Network
Biuletyn Nasz Region
Loading...