Kaliskie Forum Biznesu

Termin: 7 czerwca 2016 Kategoria: Aktualności

Kaliskie Forum Biznesu-logo-01

Szanowni Państwo,

Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Prezydent Miasta Kalisza mają zaszczyt zaprosić do udziału w PIERWSZYM KALISKIM FORUM BIZNESU, które odbędzie się 7-9 czerwca 2016 roku.

Forum Biznesu w tym roku podejmuje tematykę współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw. Jego celem jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.

Wydarzenia w ramach Forum poprowadzą eksperci posiadający bogate doświadczenie w zakresie m.in.: strategii umiędzynarodowienia firmy, marketingu, kierunków ekspansji zagranicznej. Prowadzone przez nich panele dyskusyjne, prelekcje i szkolenia dedykowane są początkującym eksporterom, jak i firmom posiadającym doświadczenie w kontaktach międzynarodowych.

Elementem tegorocznego Forum jest Strefa Doradcza, w ramach której skorzystać można będzie ze wsparcia dotyczącego tematyki podatków, ubezpieczeń społecznych, świadczeń pracowniczych, aspektów prawnych, pozyskiwania funduszy unijnych, poszukiwania partnerów biznesowych, sprawdzania wiarygodności kontrahentów, prawa własności intelektualnej czy rozwoju firmy w oparciu o inwestycje.

Zgłoszenia uczestnictwa na poszczególne wydarzenia organizowane w ramach Forum należy dokonać do dnia 31 maja 2016 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia http://forumbiznesu.kalisz.pl/

Udział w Kaliskim Forum Biznesu jest bezpłatny.

Masz pytania – zadzwoń:
tel. 62 765 60 58