Konsultacje społeczne

Termin: 6 maja 2016 Kategoria: Aktualności

Urząd Miejski w Kaliszu zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza.

W granicach rewitalizacji plakat