Kontrast

Wielkość
tekstu:

Spotkania producentów żywności z dystrybutorami

Termin: 26 maja 2016
Kategoria: Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza producentów żywności i napojów do udziału w spotkaniach ze szwedzkimi, duńskimi i fińskimi dystrybutorami i agentami sprzedaży. Spotkania odbędą się w dniu 26 maja 2016 r. w Sztokholmie, Szwecja. Spotkania face-to face pomiędzy szwedzkimi, duńskimi i fińskimi dystrybutorami, kupcami i agentami a europejskimi producentami […]

Czytaj całość

Otwarty nabór

Termin: 25 maja 2016
Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów […]

Czytaj całość

Jeremie
Krajowy System Usług
Enterprise Europe Network
Biuletyn Nasz Region
Loading...