„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” – nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego

Termin: 17 lutego 2016 Kategoria: Aktualności

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” udział w jednych targach branżowych wybranych spośród poniższych propozycji:

  1. Propozycja I Europa: targi SIAL Paris, Paryż (Francja), 16-20 października 2016 r.,
    https://www.sialparis.com
  2. Propozycja II Azja: targi iFood, Mashhad (Islamska Republika Iranu), 25-28 sierpnia 2016 r.
    http://www.ifoodexpo.com
  3. Propozycja III Ameryka Południowa: targi Tecno FIDTA, Buenos Aires (Argentyna), 20-23 września 2016 r.
    http://www.tecnofidta.com

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego ze wskazaniem jednych z wyżej wymienionych targów i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis oraz Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na adres e-mail: jakub.jackowski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 4 marca 2016 r. (piątek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.
Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 626 62 50, e-mail: jakub.jackowski@umww.pl)

Źródło oraz dokumenty do pobrania:
https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-2016-r-na-targi-wpisane-w-obszar-inteligentnych-specjalizacji-biosurowce-i-zywnosc-dla-swiadomych-konsumentow