Nabór wniosków o akredytację ośrodków innowacji

Termin: 11 grudnia 2015 Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Rozwoju ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne.

System akredytacji wykorzystany zostanie m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu  Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W jego ramach wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

Wnioski o akredytację wraz z właściwymi załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w PDF na adres milena.jozwik-krakowiak@mg.gov.pl) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, w dni pracy instytucji, w godz. 8.15–16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji i Przemysłu
00-507 Warszawa,
Plac Trzech Krzyży 3/5

z dopiskiem: „Wniosek o akredytację ośrodków innowacji”

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Rozwoju.

Źródło: http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-akredytacje-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne