Kontrast

Wielkość
tekstu:

Giełda kooperacyjna podczas targów żywności ekologicznej Biofach 2016

Termin: 14 grudnia 2015
Kategoria: Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 11-12 lutego 2016 r. podczas targów żywności ekologicznej Biofach 2016 w Norymberdze w Niemczech. Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży […]

Czytaj całość

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Termin: 11 grudnia 2015
Kategoria: Aktualności

Uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl. Czym jest Baza Konkurencyjności? Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie […]

Czytaj całość

Nabór wniosków o akredytację ośrodków innowacji

Termin: 11 grudnia 2015
Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Rozwoju ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne. System akredytacji wykorzystany zostanie m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu  Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W jego ramach wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. Wnioski o akredytację wraz […]

Czytaj całość

Jeremie
Krajowy System Usług
Enterprise Europe Network
Biuletyn Nasz Region
Loading...