Bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Termin: 5 listopada 2015 Kategoria: Szkolenia

Bezpłatne szkolenie „Ochrona danych osobowych w firmie w świetle prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia i czerwca 2015 r.”

Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza przedsiębiorców (pierwszeństwo mają firmy produkcyjne!!!) na bezpłatne szkolenie pn.: „Ochrona danych osobowych w firmie w świetle prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia i czerwca 2015 r.”, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. w godzinach od 09:15 do 15:45 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych i obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z tych zmian.

Na szkoleniu poruszona zostanie tematyka: statusu ABI, zwalniania obowiązku rejestracji zbiorów w GIODO, nowych zadań GIODO, ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaleceń CM/REC (2015) 5 komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich Unii na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia, obowiązku informacyjnego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, udostępniania danych podmiotom zewnętrznym, zabezpieczenia danych osobowych.

Szkolenie poprowadzi Pan Stanisław Rozwadowski – auditor wiodący SZBI ISO 27001, trener i kontroler w zakresie organizacji ochrony danych osobowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (do 20 uczestników) o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 02 listopada 2015 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – een@kip.kalisz.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 62 765 60 58 /62.