Uwaga nabór wniosków w ramach WRPO 2014+

Termin: 11 sierpnia 2015 Kategoria: Aktualności

W dniu 7 sierpnia br. Zarząd  Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 912/2015 przyjął zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO2014+  na rok 2015.

Zgodnie z niniejszym harmonogramem w III kwartale 2015 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków:

I. w ramach działania 1.4 Internacjonzlaizacja regionalnej gospodarki, poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Przedsiebiorcy będą mogli ubiegać się min. o wsparcie na:

  1. doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych
  2. poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania)
  3. uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
  4. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
  5. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
  6. wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

II. w ramach działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu przedsiębiorcy moga ubiegać się o wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:

  1. środki trwałe
  2. wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej)