Bezpłatne szkolenie „Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP po 1 czerwca 2015 r.”

Termin: 6 czerwca 2015 Kategoria: Aktualności

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach działalności ośrodka Enterprise Europe Network zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie pn.: „Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP  po 1 czerwca 2015 r.”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. w godz. 10.00 – 15.30. w siedzibie Fundacji przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami rozporządzenia REACH, które dotyczy obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Nakłada ono obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach – np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.).

Obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).  Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące przepisy w tym najnowsze zmiany zaistniałe po 1 czerwca 2015 r.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Monika Wasiak – Gromek naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH i CLP) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (pobierz TUTAJ) przyjmujemy do dnia 21 sierpnia 2015 na adres: een@kip.kalisz.pl lub faxem na nr: 62 765 60 58. Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób,o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. tel.: 62 765 60 58 lub e-mailem: een@kip.kalisz.pl

Serdecznie zapraszamy!

Projekt Enterprise Europe Network finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki.